ANALIZA TECHNICZNA

Analiza techniczna, gdy połączona z platformą Trade24, pozwala inwestorom i traderom na:

  • Wykorzystanie cen na rynku Forex do zysków w dwudziestoczterogodzinnym charakterze rynku.
  • Płynne negocjacje na rynkach walutowych, które charakteryzują się dużą płynnością i minimalną niezgodnością.
  • Decydowanie, kiedy i jak handlować i inwestować w trendy i/lub zakresy inwestowania, by gromadzić największy zysk.

Rynek Forex oferuje grono okazji dla inwestorów szukających znaczących zysków z minimalnym ryzykiem. Jednym z najlepszych do rozważenia podejść dla traderów Forex i inwestorów jest zastosowanie analizy technicznej, by czerpać lepszy zysk na trendach w rynku walutowym.

ZACHOWANIE CEN

Fundamentalna zasada analizy technicznej obraca się wokół poglądu, że dawne zachowanie cen często przewiduje ich przyszłe ruchy. Wiedząc, że zagraniczne waluty są przedmiotem obrotu na dwudziestoczterogodzinnym rynku, traderzy i inwestorzy mogą zbierać i analizować potężną ilość danych poprzez wykresy, wskaźniki trendu oraz wskaźniki wiodące, by dokładniej przewidywać zachowanie cen w przyszłości. Im lepiej inwestorzy będą interpretować powiązane dane odnoszące się do zachowania cen, tym bardziej efektywni będą w wykorzystywaniu okazji na rynku Forex, by osiągać duży zysk. Sezonowość, polityka banku centralnego oraz deficyty handlowe, pośród innych czynników, wszystkie mają potencjał, by wpływać na zachowanie cen i późniejszy zysk.

SPÓJNOŚĆ

Jedną z głównych korzyści rynku Forex jest jego płynność i spójność. Duży inwestorzy instytucyjni, fundusze hedgingowe oraz znaczący, niezależni traderzy, wszyscy mają swój udział w rynkach walutowych. To kształtuje głęboki i równomierny krajobraz tradingowy, który jest powodem łatwości w zastosowaniu analizy technicznej, by wypracowywać ogromne zyski. Mniejszym inwestorom zapewnia to korzyść, ponieważ mogą wykorzystać głębokość rynku, lecz wciąż pozostawać wystarczająco zwinnymi, by czerpać zysk z okazji na rynku Forex, przy których większym inwestorom instytucjonalnym może brakować elastyczności i szybkości. Ponadto zarówno zaawansowani, jak i wschodzący inwestorzy na rynkach walutowych odkrywają, że stałość i głębokość pozwala im na wdrażanie analizy technicznej z większym potencjałem dla stałych zwrotów. Pozycje, które obierają na rynku, są mniej podatne na nieprzewidziane wydarzenia lub warunki, które sprawiają, że inne inwestycje są potencjonalnie bardziej ryzykowne. Innymi słowy, traderzy bardziej ufają analizie technicznej wewnątrz rynku Forex, ponieważ zapewnia im to bezpieczeństwo i świadomość, że czynniki wpływające na zachowanie cen, takie jak warunki polityczne czy ekonomiczne, zostały już uwzględnione, gdy ustanawiana była cena rynkowa dla pary walutowej.

DOSTRZEGANIE TRENDÓW

Traderzy techniczni pracują niestrudzenie na rynkach Forex, by przewidywać czy para walutowa znacząco poruszy się w górę, dół lub w bok, albo czy pozostanie w ciasnym zakresie inwestowania. Analiza techniczna pomaga osiągnąć to poprzez tworzenie linii trendu, które łączą poziomy z przeszłości, które umożliwiły parze lub powstrzymały tę parę od ruchu w konkretnym kierunku. Kiedy te poziomy wsparcia lub odporności zostają stwierdzone, inwestorzy decydują czy dany trend ma szansę pozostać. Podobnie jak w podejściu do zachowania cen, przy kreowaniu linii trendu inwestorzy stosują długo lub krótkoterminowe wykresy w celu doskonalenia się na trendach, które zamierzają wykorzystać.

Na przykład makro traderzy mogą badać historię zachowania cen z 10 lat odnośnie do pary walutowej, by lepiej zrozumieć gdzie kiedyś się znajdowała i w jakim kierunku może podążyć. W przeciwieństwie, do tego, trader dzienny na rynkach walutowych, który szuka szybkich zysków, będzie skupiał swoją energię na analizowaniu ruchów par walutowych w bardziej zawężonych interwałach czasowych ograniczonych do jednego dnia, godziny lub nawet sekundy. W obu przypadkach inwestorzy na Forex będą rozważali analizę techniczną, zachowanie cen oraz inne czynniki takie jak ogólna siła waluty danego kraju, by określić, gdzie zaryzykować swoim kapitałem by przyniosło to zysk.

Bez względu na to, czy jesteś wschodzącym, niezależnym graczem na rynku walutowym, czy może reprezentujesz ustanowionego inwestora instytucjonalnego, Trade24 zawiera wszechstronność, która pozwoli inwestorom na płynne stosowanie analizy technicznej w rozwijaniu ich strategii tradingowych oraz taktyk. Platforma ułatwia inwestorom dokonywanie inwestycji o dowolnej porze dnia zarówno z oficjalnego biura, jak i twojego domu. Użytkownicy platformy Trade24 mogą również pobrać aplikację na ich telefon, która zapewni im dostęp do rynków Forex z każdego miejsca na ziemi. Odwiedź stronę internetową Trade24, by odkryć pełen potencjał aplikacji oraz to, jak możesz wykorzystać ją, by osiągać ogromne zyski.

Password must be 6 to 15 characters long,
and must contain at least 2 or 4 character types:
symbol, lowercase, uppercase or digits