Stop Loss

Zarządzanie ryzykiem, jest najważniejszym aspektem handlu na rynkach finansowych. Jeżeli handlujesz w wolnym czasie, zarządzanie ryzykiem pomoże Ci długo utrzymać się na powierzchni. Jeśli inwestowanie to główna część Twojej działalności, dzięki umiejętnemu zarządzaniu ryzykiem, możesz konsekwentnie zarobić na życie.

Zarządzanie ryzykiem jest bardzo ważne, ponieważ inwestowanie w handlu, czy to na rynku akcji, walut i surowców, niesie z sobą wiele ryzyka. Oto tylko niektóre z zagrożeń, które mogą czekać na ciebie podczas handle na rynkach finansowych:

  • Pary walutowe — zmiany stóp procentowych, bezrobocie, bilans handlowy, wzrost gospodarczy, polityka banków centralnych.
  • Akcje — ryzyko biznesowe, ryzyko polityczne, zmniejszenie dywidendy.
  • Towary — klęski żywiołowe, zmiany podaży i popytu, ryzyko polityczne.

Nawet w krótkim okresie, każda drobna zmiana może spowodować silne wahania rynkowe. To dlatego ustawienie stop loss jest najważniejszą częścią strategii zarządzania ryzykiem. Poniżej znajdziesz wszystko, co musisz wiedzieć o ustawienie skutecznego stop loss.

PODSTAWY STOP LOSS

Stop-loss to poziom ograniczający ilość pieniędzy, jaką możesz stracić w jednej transakcji. Po osiągnięciu stop-loss transakcja jest automatycznie zamknięta z minimalną stratą. Jeśli stop-loss nie jest ustawiony, to możesz stracić nie tylko saldo swojego konta, ale i ucierpi Twój stan psychiczny.

Ustawienie stop-loss pozwala uniknąć sytuacji, w której inwestor traci wszystkie swoje aktywa w ramach jednej transakcji. Na rynkach walutowych, zwłaszcza przy wysokim poziomie dźwigni finansowej takie sytuacje nie są rzadkością. Stop loss eliminuje emocjonalny składnik transakcji i nie pozwala myśleć, że rynek "że rynek odbije" i będzie kontynuował właściwy kierunek.

Najtrudniejszą rzeczą w ustawieniu stop-loss jest trzymanie się go. Łatwo powiedzieć, że stop loss powinien być na takim poziomie, ale kiedy przychodzi co do czego, to nie jest to takie proste bo kto chce zamykać transakcję ze stratą? Jeśli masz często problemy z ustawieniem stop loss, spróbuj użyć "robota", specjalnego programu, który zrobi to za ciebie automatycznie.

WYBÓR POZIOMU TWOJEGO PUNKTU STOP LOSS

Wybór odpowiedniego poziomu stop loss nie jest taki prosty, bo nie ma na to określonej formuły. Zwykle wiele zależy od rodzaju transakcji i poziomu strat, który Ciebie usatysfakcjonuje z finansowego i psychologicznego punktu widzenia. Jeśli masz trudności z zaakceptowaniem poniesionych strat, lepiej ustaw stop loss bardzo blisko punktu wejścia. Musisz jednak pamiętać, że "wąski" stop-loss w znacznym stopniu ogranicza możliwości transakcji, jeśli okaże się ona opłacalną.

Oto kilka rzeczy, które musisz wziąść pod uwagę przy ustawianiu punktu stop loss:

  • Ustawiaj stop-loss na średnich ruchomych dla transakcji długoterminowych i wartości dolara dla transakcji krótkoterminowych.
  • Ustawiaj stop loss z uwzględnieniem handlu na zmiennym rynku, aby uniknąć aktywacji stop loss podczas standardowych wahań cen.
  • Ustawiaj stop-loss dla rekompensacji z rozsądnym przedziałem cenowym.
  • W trakcie ustawiania stop loss bądź świadomy zmienności rynku. Czym bardziej zmienny jest rynek, tym bardziej swobodnym powinien być stop-loss.
  • Lepiej ustawiaj komunikat o strzeżeniu zbyt "wąskie" niż za "swobodne", zwłaszcza gdy saldo Twoje konta jest niskie.

Jeśli nadal nie jesteś pewien gdzie umieścić stop loss, możesz zwrócić uwagę na punkt oporu składników aktywów. Jest to poziom, którego cena zazwyczaj nie przebija, a zatem jest to prawdopodobny poziom, powyżej którego cena nie wzrośnie. Jeśli cena przebije poziom oporu, to będzie to bardzo gwałtowny spadek. Ustawienie stop-loss na tym poziomie pomoże Ci uniknąć dużych strat, przy czym pozostanie szansa na to, że cena "odbije" i pójdzie w dobrym kierunku.

USTAWIENIE PUNKTU TAKE PROFIT

Take profit to poziom, na którym transakcja jest automatycznie zamykana z zyskiem. Szczególnie ważny take profit jest dla transakcji krótkoterminowych. Jeśli go nie będzie, możesz stracić wszystkie swoje zyski.

Podobnie jak w przypadku stop loss, konieczne jest, abyś jasno określił poziom, na którym zostanie ustawiony take profit.

Cóż, teraz wiesz wszystko, co potrzebne i możesz handlować ze zmniejszonym poziomem ryzyka. Otwórz konto już dziś i zacznij handel!

Password must be 6 to 15 characters long,
and must contain at least 2 or 4 character types:
symbol, lowercase, uppercase or digits