Akcje

Gdy inwestorzy kupują akcje, inwestują bezpośrednio w firmę. W zamian za ich wkład stają się współwłaścicielami firmy. Codziennie Handlarze akcjami na całym świecie kupują i sprzedają akcje warte tryliony dolarów.

Mimo dużej różnorodności możliwości inwestycyjnych inwestorzy nadal decydują się na zakup akcji. Poniżej przedstawiliśmy największe korzyści z obrotu akcjami:

 • Bycie współwłaścicielem oznacza, że każdy inwestor jest udziałowcem i może korzystać z dywidendy.
 • Akcje niestabilnych lub nowych firm pozwalają na ogromne zyski.
 • Inwestycje w stabilne, doświadczone firmy pozwalają na dobre zyski przy minimalnym ryzyku.
 • Akcje są świetną metodą na zróżnicowanie Portfela, jeśli składa się on głównie z obligacji i oszczędności.

Poniżej znajdziesz całą informację niezbędną do rozpoczęcia obrotu akcjami i samodzielnego generowania zysków.

TYPY AKCJI

Ogólnie istnieją trzy rodzaje akcji:

 • Akcje zwykłe. Pozwalają inwestorowi na proporcjonalny udział w dywidendzie, zyskach firmy i prawie głosu. Zakup zwykłych akcji oznacza, że jest się współwłaścicielem firmy. Klasa A akcji zwykłych oznacza prawo do głosowania, zaś klasa B nie przyznaje tego prawa.
 • Akcje preferowane. Inaczej zwane akcjami uprzywilejowanymi.W razie bankructwa właściciele tych akcji mają pierwszeństwo przed właścicielami akcji zwykłych, jednak akcje preferowane nie dają prawa głosu. Kumulacyjne akcje uprzywilejowane oznaczają, że firma wcześniej czy później musi wypłacić całą ustaloną dywidendę, niekumulacyjne akcje uprzywilejowane oznaczają, że dywidenda nie musi być wypłacana, gdy nie została ona zadeklarowana.
 • Akcje nienotowane. Są to akcje, które nie są notowana na większej giełdzie. Mogą być one zarówno uprzywilejowane, jak i zwykłe. Akcje nienotowane są kupowane bezpośrednio od firmy, są one o wiele bardziej ryzykowne od akcji notowanych. Niektórzy inwestorzy decydują się na zakup tych akcji, ponieważ oferują one niezwykle wysokie zyski.

INNE WAŻNE INFORMACJE

Gdy obracasz akcjami, istnieje bardzo wiele czynników, które trzeba mieć na uwadze. Musisz znać rodzaj kupowanych akcji, wszystko o firmie, w którą inwestujesz, w tym finanse, aktualne trendy na rynku, wskaźniki wyceny rynkowej i najnowsze dane.

Istnieją inne ważne czynniki, które także trzeba mieć na uwadze:

 • Jak płynne są akcje? Jeśli kupujesz akcje, które nie są zbyt popularne pośród inwestorów, jesteś często w pełni zależny od rynku, gdy chcesz je sprzedać. Akcje zwykłe są zazwyczaj bardzo płynne.
 • Czym są roczne zyski? Twoja dywidenda będzie bazowała na rocznych zyskach, i jest ona opłatą, którą otrzymasz za rok posiadania akcji. Jeśli otrzymujesz wysokie dywidendy, zyskujesz, nawet jeśli ceny akcji są stałe.
 • Czy te akcje pasują do mojego portfolio? Jeśli inwestowałeś jedynie w akcje sektora energetycznego, lepiej troszkę zróżnicować inwestycje.

OBRÓT AKCJAMI BEZ PRAW WŁASNOŚCI

Jeśli chcesz kupić akcje bez faktycznego zakupu udziałów w firmie, możesz kupić kontrakty CFD, Inaczej zwane jako kontrakty różnicy kursowej. Są one sprzedawane przez prywatne firmy handlowe w postaci umowy zapłaty różnicy między ceną kupna akcji a ceną jej sprzedaży. W zależności od potrzeb możesz posiadać kontrakty CFD przed dowolny okres czasu.

Kontrakty CFD nie przyznają, jak większość akcji, praw własności, takich jak dywidendy czy prawo głosu. Są jednak dość popuarne pośród inwestorów, ponieważ oferują pewne korzyści:

 • Nie ma żadnych opłat za pośrednictwo dla kontraktów CFD, zazwyczaj płacisz niewielką marżę.
 • Zamiast inwestować, możesz zwyczajnie kupić lub sprzedać aktywa.
 • CFD mogą być kupowane i sprzedawane na podstawie dźwigni finansowej, możesz więc posiadać akcje warte 10,000$, inwestując jedynie $1000.
 • Zakup kontraktów CFD jest niezwykle prosty i w całości może przebiegać online. Nie musisz kupować przez pośrednika lub osobiście odwiedzać Nowojorską Giełdę.

Jeśli jesteś już gotowy na zakup i sprzedaż kontraktów CFD załóż konto na Trade24. Oferujemy najniższe spready i darmową, zaawansowaną platformę transakcyjną, dzięki czemu inwestowanie jest jeszcze łatwiejsze niż kiedykolwiek!

Password must be 6 to 15 characters long,
and must contain at least 2 or 4 character types:
symbol, lowercase, uppercase or digits