KRÓTKOTERMINOWY HANDEL NA FOREX

Forex jest największym rynkiem finansowym na świecie, z dziennymi obrotami ponad 4 miliardów dolarów. Jednym z powodów popularności  Rynku Forex jest to, że jest idealnym miejscem dla krótkoterminowego handlu, a oto dlaczego:

  • Handel za pomocą dźwigni finansowej pozwala na uzyskanie korzyści przy najbardziej nawet niewielkich wahaniach cen.
  • Na Forex nie ma prowizji, jest jedynie spread i to także zwiększa efektywność transakcji krótkoterminowych.
  • W dni powszednie, rynek Forex jest czynny przez całą dobę, co otwiera przed doświadczonymi inwestorami wiele możliwości.

Jednak musisz pamiętać, że rynki walutowe są bardzo niestabilne w krótkim okresie, więc przed otwarciem krótkoterminowej transakcji, musisz wiedzieć, co ryzykujesz i kiedy to najlepiej zrobić.

ZROZUMIENIE KRÓTKOOKRESOWEGO HANDLU NA FOREX

Na Forex możesz handlować wieloma walutami na całym świecie, ale podstawowa jego działalność skupia się wokół głównych walut światowych takich jak dolar, funt, jen i euro. Mniej popularne pary nie bardzo nadają się do krótkoterminowego handlu, ponieważ są one bardzo niestabilne.

Najważniejszą rzeczą w handlu krótkoterminowym jest monitorowanie spread. Forex nie pobiera żadnych opłat z wyjątkiem spreadu tj. różnicy pomiędzy ceną zakupu i sprzedaży. Aby uzyskać zysk z transakcji krótkoterminowych, konieczne jest, aby zysk był wyższy od spread.

Zgodnie z zasadami, spread jest wyrażony w punktach i jest to jednostka, mierząca minimalną zmianę ceny. Typowy punkt na głównych parach walutowych jest wyrażony po czterech zerach po przecinku 0,0001, a dla wielu innych mniej popularnych po dwóch 0,01. Twoje zyski i straty są mierzone w ilości punktów zarobionych na handlu. W handlu z dźwignią finansową liczy się każdy punkt.

STRATEGIA KRÓTKOTERMINOWEGO HANDLU

Najsłynniejszą krótkoterminową strategią handlową jest skalpowanie, oparte na wykresach o minimalnym okresie 15 minut lub mniej. Każdy wykres z okresem powyżej 15 minut jest traktowany jako długoterminowe skalpowanie.

Podstawa skalpowania to analiza pary walutowej, co do możliwości uzyskania natychmiastowego zysku. Jeśli wykres pokazuje, że para notowana jest znacznie niżej lub wyżej niż pięć minut temu, najprawdopodobniej był tymczasowy skok. Jeżeli okres ten nie jest bardzo niestabilny, cena może powrócić do swojej średniej wartości. To właśnie w takich chwilach skalpujący idzie na polowanie, szybkie zawarcie transakcji i szybki zysk w małym odstępie czasu.

Skalpujący często używają "bota" (automatyczny program), który automatycznie wykrywa trendy krótkoterminowe i dokonuje transakcji szybciej, niż robi to człowiek. Jednakże stosować "robota" musisz z ostrożnością, gdyż nie uwzględnia on zewnętrznych czynników rynkowych. Na przykład, jeśli rynkowy skok był wynikiem nowości, "robot" zinterpretuje sygnał nieprawidłowo. Tak więc "robota" lepiej łączyć z handlem w ręcznym reżimie.

Na koniec, nie wolno Ci zapomnieć o zarządzaniu ryzykiem,  problem początkujących skalperów tkwi w lekceważącym podejściu do zarządzania ryzykiem. Sposobów zarządzania ryzykiem jest wiele, a to kilka z nich:

  • Ogranicz użycie dźwigni finansowej, chyba, że masz konkretne powody do jej zastosowania.
  • Poświęć trochę czasu na ustanowienie racjonalnych limitów straty, nie neguj ich, jeśli przyjdzie na to czas.
  • Używaj analiz ostrożnie, nie pozwól, by czynniki psychologiczne miały wpływ na decyzje dotyczące inwestowania.
  • Nie używaj "robota" w okresach skrajnych wahań.
  • Rozpocznij inwestowanie małymi  ilościami i niewielkimi kwotami, aż nabierzesz doświadczenia.

Dla uważnych inwestorów transakcje krótkookresowe są bardzo dochodowe. Znasz już podstawy handlu krótkoterminowego, więc możesz otworzyć konto i zacząć zarabiać!

Password must be 6 to 15 characters long,
and must contain at least 2 or 4 character types:
symbol, lowercase, uppercase or digits