Wiadomości Forex

Wiadomości handlowe Forex są nieodłączną częścią aktywności rynkowej każdego inwestora. Wiadomości Forex informują o ekonomicznych, socjalnych w politycznych wydarzeniach, oraz o regularnie publikowanych danych rynkowych. Te wydarzenia lub dane zazwyczaj mają wpływ na przebieg inwestycji w kraju, regionie lub na całym świecie. Dlatego też wiadomości Forex mają ogromne znaczenia dla rynków walutowych. Wiadomości Forex dzielą się na te o mały oddziaływaniu, średnim oddziaływaniu i dużym oddziaływaniu, zależnie od tego, jak obserwatorzy giełdowi reagują na te informacje. Przed włączeniem się do handlu, inwestorzy powinni poznać następujące czynniki związane z wiadomościami forex:

  • Znać znaczenie poszczególnych liczb
  • Wiedzieć, które aktywa reagują na konkretne wydarzenia
  • Rozumieć reakcję aktywów walutowych na wydarzenia
  • Znać kalendarz ekonomiczny wiadomości forex
  • Nauczyć się korzystać z tych wszystkich danych w handlu.

Korzystanie z wiadomości forex w inwestycjach może się bardzo opłacić. Czemu by nie skorzystać z serwisów świadczących usługi informacyjne i zwiększyć swoje zyski?

INTERPRETACJA DANYCH

Dane forex składają się z następujących typów:

 

a)Konsensus/ prognozowane: Są to prognozowane przez ekonomistów dane, które dopiero mają zostać opublikowane.

b)Aktualne: Są to faktyczne dane, które zostały już opublikowane.

c)Poprzednie dane: Dane podmiotu wydarzeń, które zostały opublikowane już wcześniej.

d) Rewizja: Poprawka wniesiona do poprzednio opublikowanych danych podmiotu wydarzeń.

Liczby są bardzo ważne. Powodem opłacalności inwestycji na podstawie danych finansowych są właśnie różnice między wartością prognozowaną a aktualną czy poprawioną wartością.

Im większe są te różnice, tym większe wahania pary walutowej i tym bardziej będzie zmieniała się jej wartość.

WYBÓR ODPOWIEDNICH AKTYWÓW

Każda waluta jest parowana z kilkoma innymi walutami. Nawet jeśli nowe dane są publikowane dla danego kraju, pary tej waluty nie będą reagowały odpowiednio lub w ten sam sposób. Inwestor musi więc wybrać odpowiednią parę walutową. Na przykład para USD/JPY reaguje lepiej i bardziej bezpośrednio na wysokości płac w sektorze przedsiębiorstw niż para EUR/USD.

REAKCJA WALUTY NA DANE FINANSOWE

Waluty reagują na nowe dane w różny sposób. Na przykład reakcja dolara amerykańskiego na dane dotyczące sprzedaży nieruchomości, jest zazwyczaj tłumiona przez reakcję na dane PKB. Pojmowanie sposobu, w który dana waluta reaguje na nowe informacje, pozwala inwestorowi zdecydować się, którą informację kupić a której unikać.

KALENDARZ INFORMACYJNY FOREX

Jest to harmonogram publikacji danych forex. Dostępny jest harmonogram na cały rok. Zazwyczaj inwestorzy mogą wybrać plan na dany miesiąc i zobaczyć, które informację będą publikowane.

KORZYSTANIE Z TECHNIKI

Handel na bazie informacji finansowej nie jest dla początkujących. Jest tak, ponieważ technika ta wymaga odpowiednio długiej praktyki, by poprawnie interpretować cztery wymienione wyżej czynniki i wykorzystać dane do generowania zysków. Inwestorzy muszą więc bardzo dużo ćwiczyć wirtualnie, zanim zaczną naprawdę inwestować.

Password must be 6 to 15 characters long,
and must contain at least 2 or 4 character types:
symbol, lowercase, uppercase or digits