Jak Ichimoku Cloud Może Zwiększyć Zysk Z Handlu Forex

Inwestorzy Forex którzy są zainteresowani, aby rozwijać i osiągać nowe poziomy, na pewno będą zainteresowani zapoznaniem się ze wskaźnikiem Ichimoku Cloud, który pomoże określić linie wsparcia i oporu, kierunek i siłę trendu, jak również da sygnał do kupna i sprzedaży. Opanowując zasady stosowania tego wskaźnika, inwestorzy Forex dostaną dostęp do tych możliwości praktycznie natychmiast. Wskaźnik ten pojawił się w 1969 roku i jest obecnie uważany za jeden z najbardziej skutecznych.

Koncepcje wskaźnika Ichimoku Cloud są następujące:

  • Ustalenie wartości
  • Zrozumienie Cloud
  • Sygnały na sprzedaż i kupno

USTALANIE WARTOŚCI

We wskaźniku Ichimoku Cloud główne punkty są określone poprzez średnie wartości niskich i wysokich cen w pewnym okresie czasu. Na przykład, pierwszy punkt może być średnią wartością ceny maksymalnej lub ceny minimalnej w okresie dziewięciu dni.

ZROZUMIENIE POJĘCIA „CLOUD”

Termin Cloud "Kumo" jest podstawowym wskaźnikiem Ichimoku. Chmurę tworzą zarówno główny interwał A, jak i główny interwał B. Główny interwał A jest średnią wartością linii bazowej i linii konwersji . Linie konwersji rozliczane są w 9 i 26 okresach. Im mniejszy okres, tym bardziej wahliwa jest średnia ruchoma i szybciej reaguje na zachowanie cen niż średnia ruchoma w dłuższym okresie. Istnieją dwa podstawowe sposoby określenia trendu przy użyciu chmury: 1) jeśli cena wrośnie powyżej chmury, trend będzie rosnącym; 2) jeżeli cena spadnie poniżej chmury, trend będzie spadkowy. Oczywiście, dopóki cena znajduje się w przedziałach chmury, trend nie ma określonego kierunku. Na korzyść rosnącego trendu będzie przemawiał fakt, że główny interwał A będzie wyżej w przedziale od głównego interwału B. Sytuację tą nazywamy "zieloną chmurą". W sytuacji odwrotnej (A poniżej B) sygnał będzie do tendencji spadkowej "czerwona chmura". Tym sposobem w okresie 26 dni, chmura pomaga zidentyfikować linie wsparcia i oporu.

TREND I SYGNAŁY

Ichimoku Cloud zapewnia mocne narzędzie sygnalizujące trendy wzrostu lub spadku cen danej pary walutowej. Ta techniczna metoda wykorzystuje indykator linii bazowej i linii konwersji do określenia jasnych sygnałów przekazywanych przez rynek. Jak już zauważyłeś, sygnały zakupu określone są punktami ceny powyżej chmury kolor zielony a sygnały na sprzedaż, spadkiem punktów ceny poniżej chmury kolor czerwony.

Zrozumienie znaczenia sygnałów umożliwi Ci skutecznie handlować na długoterminowych trendach. Jeśli sygnały są sprzeczne z linią trendu, są rozumiane jak mniej wiarygodne. I tak, sygnały na zakup podawane są w następujących przypadkach: 1) cena znajduje się powyżej chmury; 2) chmura staje się zielona; 3) cena i linia konwersji są powyżej linii bazowej. Sygnały na sprzedaż: 1) cena jest poniżej chmury; 2) chmura staje się czerwona; 3) cena i linia konwersji są poniżej linii bazowej.

Password must be 6 to 15 characters long,
and must contain at least 2 or 4 character types:
symbol, lowercase, uppercase or digits