Jak Wypłacać Pieniądze

Aby wypłacić zgromadzone środki, kliknij przycisk poniżej „Wypłać teraz”. Po czym wypełnij odpowiednie pola na następnej stronie i kliknij przycisk „Wypłać środki”.

Twoja Prośba o wypłatę zostanie zrealizowana w ciągu pięciu dni roboczych. Aby uniknąć jakichkolwiek opóźnień, przed zleceniem wypłaty, sprawdź poprawność podanych informacji. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za błędy poczynione przez właściciela konta.

W celu uzyskania dodatkowych informacji skontaktuj się z nami pod adresem customer.service@trade-24.com
 

 

Password must be 6 to 15 characters long,
and must contain at least 2 or 4 character types:
symbol, lowercase, uppercase or digits