Glossary

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Rozliczenia międzyokresowe

Przydział zniżek i premii na ceny wymiany, który odnosi się do deponowania różnic w stopach procentowych, przez cały okres trwania transakcji.

 

Wyrównanie

Popyt zagregowany

Ryzyko łączne

Analityk

Arbitraż

Linia trendu wzrostowego

Cena Ask (kupna)

Cena Ask

Ask, Bid

Aktywa

Asset Allocation

ATR (Average True Range)

Aussie

Average True Range (ATR)

Backtesting

Rachunek Płatności

Przedział

Linia kredytowy

Stopa dyskontowa

Waluta Bazowa

Punkt Bazowy

Handel Bazowy

Bear

Bear market

Bid

Cena Bid

Wstęga Bollingera

Broker

Bull

Bull Market

Sygnał kupna

Cena kupna

Świece Japońskie

CFD (Kontrakty różnicy kursowej)

Efekt domina

Obligacja zmienna

Waluta Kwotowana

Ryzyko kraju

Waluta

Day trader

Day Trading

Dealer

Deflator

Dewaluacja

DirectQuote

Directional Index ADX Average

Dirty Float

Doji

Double Top

Wskaźnik Ekonomiczny

Giełda

FCM (Futures Commission Merchant)

Płynny kurs walutowy

Forex

Forward

Kontrakt Forward

Kontrakt Futures

Index

Informacje Wewnętrzne

Inwestorzy instytucjonalni

Interwencja

Portfolio Inwestycyjne

Dźwignia finansowa

Limit Order

Płynność

Lot

Market Maker

Wartość Rynkowa

Polityka Monetarna

Monetyzacja

Zbywalność

Transakcja symetryczna

Open Order

Rally

Zakres

Opór

Stopa Zwrotu

Ryzyko

Zróżnicowanie ryzyka

Zarządzanie ryzykiem

Roll Over

Password must be 6 to 15 characters long,
and must contain at least 2 or 4 character types:
symbol, lowercase, uppercase or digits