RYNEK KONTRAKTÓW TERMINOWYCH

Rynek kontraktów terminowych to rynek, na którym handluje się aktywami z terminem realizacji w przyszłości. Początkowo na rynku futures handlowano głównie na wymianie towarowej na Chicagowskiej giełdzie, towary kupowano w celu zabezpieczenia transakcji na innych rynkach przed wahaniami cen i inflacją. Dostawę towarów określono w przyszłości. Z czasem jednak, na rynku futures zaczęto handlować i innymi aktywami, a także pojawiły się kontrakty na różnicy (CFD), których istota polegała na przewidywaniu ceny aktywów.

Obrót na rynku kontraktów terminowych charakteryzuje się następującymi cechami:​

  • Wszystkie transakcje rynku kontraktów terminowych wygasają.
  • Handel na rynku kontraktów terminowych odbywa się z dużą dźwignią finansową.
  • Na kontrakty terminowe mogą składać się liczne aktywa, w tym akcje i towary.
  • Handel na rynku kontraktów terminowych obarczony jest z wysokim ryzykiem i wymaga dużej wiedzy i praktyki.
  • Zysk na rynku kontraktów terminowych jest możliwy niezależnie od warunków na rynku.

Handel na rynku kontraktów terminowych może przynieść wiele korzyści, więc zastanów, czy nie warto już dziś otworzyć konta?

CZAS TRWANIA KONTRAKTÓW TERMINOWYCH

Każdy kontrakt terminowy ma termin wykonania (nie dłuższy niż 3 miesiące), inaczej zwany czasem dostawy.Termin dostawy oznacza koniec obecnej umowy i początek nowej. W momencie zakończenia czasu dostawy, pozycja jest automatycznie zamykana po aktualnej cenie i w zależności od początkowej i aktualnej ceny — przedsiębiorca otrzymuje zysk lub ponosi stratę.

DŹWIGNIA HANDLOWA

Kontrakty terminowe wymagają wyłożenia niemałych pieniędzy, dlatego dla wygody inwestorów została zaprojektowana dźwignia finansowa. Inwestor wykłada jedynie określoną część wymaganych środków (marża) na transakcję. Zazwyczaj wymagana marża dla kontraktów futures na rynku jest wyższa niż w przypadku innych rynków.

AKTYWA

Na rynku kontraktów terminowych możesz handlować prawie wszystkimi aktywami w ramach kontraktów na różnicę (CFD), systemie, w którym nie ma wymiany fizycznej aktywów, a w formie narzędzia handlowego wykorzystywana jest cena.

PROFESJONALNY POZIOM USŁUG

Handel na rynku kontraktów terminowych nie jest dla początkujących. Ryzyko jest bardzo wysokie, ale zyski mogą okazać się znaczące. Jednakże, aby zamienić wysokie ryzyko w wysoki zysk, trzeba być prawdziwym mistrzem futures, a to wymaga dużego nakładu pracy i praktyki.

ZYSK NIEZALEŻNIE OD WARUNKÓW RYNKOWYCH

Ważną zaletą rynku futures jest to, że zarobić na nim można w każdym momencie, w tym również w okresie konsolidacji. Podczas konsolidacji (boki trendu) na giełdzie Forex możliwości zawarcia kontraktu są małe, jednak na rynku futures jest inaczej.

Handel na rynku kontraktów terminowych jest bardzo opłacalny a zyski warte ryzyka. Możesz rozpocząć naukę na temat handlu na rynku kontraktów terminowych i dołączyć do elity inwestorów czerpiących zyski z tej działalności.

Password must be 6 to 15 characters long,
and must contain at least 2 or 4 character types:
symbol, lowercase, uppercase or digits