ANALIZA FUNDAMENTALNA

Rynek Forex oferuje wiele ciekawych możliwości zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych inwestorów, którzy chcą uzyskać znaczne dochody z operacji na obcych walutach. W tym samym czasie nauka poruszania się w warunkach tych rynków z technicznego punktu widzenia może przedstawiać wiele trudności. Aby poradzić sobie z tymi zagrożeniami, powinieneś lepiej zrozumieć podstawowe czynniki, które wpływają na rynek Forex. I tak, następujące czynniki w znacznym stopniu kształtują notowania na rynku walutowym:

  • Tempo wzrostu ekonomicznego
  • Stawki Procentowe
  • Ceny towarów
  • Warunki geopolityczne
  • Ekspansja ekonomiczna

Bilans handlowy i wzrost gospodarczy odgrywają istotną rolę w kształtowaniu się kursu międzynarodowej waluty. Tradycyjnie kraje nastawione na eksport, które więcej eksportują, niż importują, mogą się pochwalić wyższym kursem. Kraje o znacznym zadłużeniu zagranicznym, przeciwnie: mają słaby kurs. Pośród inwestorów dane zawarte w raportach gospodarczych, które są związane ze wzrostem gospodarczym, są postrzegane jako zapowiedź krótkoterminowych wahań, a to może być okazją do osiągnięcia zysku dla doświadczonych inwestorów. Dla inwestorów rynku Forex, którzy preferują inwestycje długoterminowe, zrozumienie sił ekonomiki w danym kraju jest drogą do stabilnych zysków przy wahaniach rynkowych. Na przykład, inwestycja w kraje o stałej nadwyżce w handlu, może przynieść inwestorowi znaczące zyski.

WPŁYW STAWEK PROCENTOWYCH

Wzrost gospodarczy i stopa procentowa mogą mieć znaczący wpływ na pary walutowe. Stopy procentowe są ustalane przez krajowe banki centralne i ich zmiana może powodować zmianę kursu waluty krajowej. Na przykład, jeśli bank centralny zmieni główną stopę procentową, która jest stosowana przy kredytach międzybankowych, to może to zmienić wartość waluty na rynku Forex. Poprzez obniżenie stóp procentowych, kraj może znacząco zmniejszyć kurs własnej waluty, a w tym samym czasie stymulować eksport i poprawić atrakcyjność kraju dla inwestorów. Głównym celem takich działań jest stymulowanie wzrostu gospodarczego. W ciągu ostatnich kilku lat amerykański bank centralny "wyciągał dywan spod nóg" własnej waluty i zmniejszał jej wartość. Wyrafinowani inwestorzy Forex w tym czasie otwierali krótkie pozycje na dolara amerykańskiego dla zysku i jednocześnie otwierali długie pozycje w stosunku do euro, głównie ze względu na imponującą siłę eksportu gospodarki niemieckiej.

RYNKI TOWAROWE

Rosnące ceny surowców mogą mieć istotny wpływ na kraj i mogą przejawiać się w różny sposób. Rosnące koszty ropy i złota ogólnie korzystnie wpływają na kraje, które eksportują towary giełdowe, na przykład ma to zastosowanie w odniesieniu do Kanady i Australii. Więcej inwestorów będzie szukało możliwości inwestowania właśnie w te gospodarki narodowe, aby następnie skorzystać z ich dalszego wzrostu, a to z kolei doprowadzi do wzrostu kursu dolara kanadyjskiego i australijskiego. Zupełnie inna jest sytuacja z dolarem amerykańskim, który zwykle spada na tle rosnących cen takich giełdowych towarów jak ropa i złoto. Doświadczony inwestor rynku Forex będzie starał się wykorzystać tę okazję, aby otworzyć długą pozycję na dolara kanadyjskiego i krótką na dolara amerykańskiego.

WARUNKI GEOPOLITYCZNE

Jeśli pamiętamy o tym, że rynki są otwarte przez całą dobę przez pięć dni w tygodniu, to nie trudno sobie wyobrazić, w jaki sposób wydarzenia geopolityczne mogą powodować gwałtowne i nagłe zmiany na międzynarodowym rynku walutowym. Na przykład wiadomość o nowej spirali przemocy na Bliskim Wschodzie może spowodować wzrost cen ropy, z powodu obaw o spadek podaży na rynku światowym, jak również wywierać presję na dolara amerykańskiego i stworzyć warunki do wzrostu dolara kanadyjskiego. Powtórzmy, sprytny inwestor rynku walutowego o mocnych nerwach może spróbować zagrać na geopolitycznych wiadomościach i korzystać z szarpnięć na rynkach walutowych. Te szarpnięcia mogą być bardzo kuszące, ale ryzyko jest wysokie. Dlatego początkujący inwestorzy powinni starać się śledzić każdą odkrytą pozycję wokół geopolitycznych wiadomości, aby uchronić się przed negatywnymi konsekwencjami.

TRADE24

Trade24 umożliwia inwestowanie na rynku Forex,  w sposób efektywny, w oparciu o fundamentalne wiadomości, które określają dynamikę par walutowych. Starajcie się skorzystać z możliwości, jakie niesie za sobą zwiększenie stopy procentowej lub dynamiczna zmiana na rynku ropy. Trade24 pozwala szybko otworzyć i zamknąć pozycję na rynku. Interfejs aplikacji wygląda harmonijnie na komputerach PC, tabletach i smartfonach, oraz pozwala na przeprowadzenie transakcji, bez konieczności opuszczania własnego domu lub biura. Funkcja sieciowego brokera na Trade24 pozwala zorientować się w działaniach innych inwestorów, co z kolei pomoże Ci lepiej poruszać się na rynku Forex i wykorzystać istniejący potencjał. Użytkownicy smartfonów mogą pobrać bezpłatne aplikacje i przeprowadzać transakcje bez przywiązania do jakiegokolwiek miejsca.

Odwiedź stronę Trade24 już dziś, uzyskaj przewagę nad konkurencją i daj sobie szansę osiągnięcia sukcesu na rynku Forex.

Password must be 6 to 15 characters long,
and must contain at least 2 or 4 character types:
symbol, lowercase, uppercase or digits