Fundamenty Handlu Na Forex

Forex jest największym rynkiem finansowym na świecie i ulega wpływom ogromnej liczby różnych czynników. Właśnie te fundamentalne prawa rynku są kluczowym elementem określającym, która waluta będzie rosła, a która będzie spadać.

Oto powody, dla których ważne jest, by zwrócić uwagę na fundamentalne prawa rynkowe, jeśli zamierzasz handlować na Forex:

  • Transakcje z wykorzystaniem dźwigni finansowej, która znacznie zwiększa zarówno zyski i straty. W związku z tym wszystkie transakcje powinny być oparte na najbardziej aktualnych i wiarygodnych danych.
  • Handel na Forex jest prowadzony przez całą dobę, dlatego nowe dane mogą mieć wpływ na rynek w dowolnym momencie.
  • Z każdej transakcji musisz oddać prowizję w postaci spreadu, Dlatego, jeśli będziesz dokonywać transakcji losowo bez pełnej informacji, często będziesz na minusie.
  • Spółki akcyjne są zobowiązane do publikowania wszystkich swoich danych a kraje, których waluty są przedmiotem obrotu na rynku Forex, nie mają takiego obowiązku. Dlatego też, jeśli nie posiadasz fundamentalnych informacji, nie będziesz w kursie sytuacji gospodarczej w tym lub innym kraju.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze wskaźniki do handlu na Forex, o których każdy inwestor musi pamiętać:

STOPY PROCENTOWE

Stopy procentowe mają bezpośredni wpływ na Forex w dwóch kluczowych obszarach. Po pierwsze, stopa procentowa to wskaźnik, który odzwierciedla aktualny stan waluty. Niska stopa wzmacnia walutę i stymuluje wzrost wewnętrzny, a przedsiębiorstwa mają możliwość uzyskania większych środków kredytowych. Wysokie stawki, natomiast zmniejszają wzrost i mogą osłabić walutę.

Po drugie, stopa pozwala również wykorzystać strategię "carry trade" to znaczy wziąć kredyt w walucie z niższą stawką i zakupić za nią walutę ze znacznie wyższą. Takim sposobem inwestor zarabia na różnicy w cenach. Jednakże, jeśli transakcje stosuje się masowo, wskaźniki zgodnie z zasadami zaczynają poruszać się w przeciwnym kierunku.

WSKAŹNIKI GOSPODARCZE

Wskaźniki gospodarcze odzwierciedlają stan gospodarki kraju. Te dane ekonomiczne przedstawiają sytuację w państwie lub prywatnej organizacji z określoną częstotliwością. Jak to jest w przypadku rynku akcji, wszelkie odchylenia od oczekiwań mogą prowadzić do poważnych wstrząsów cenowych rynku.

Główne wskaźniki ekonomiczne są następujące:

  • Produkcja przemysłowa. Całokształt wyprodukowanych i wydobytych produktów w danym kraju, wyrażona w pieniężnym ekwiwalencie.
  • Sprzedaży detalicznej. Łączne przychody detaliczne sklepów w pewnym okresie czasu.
  • Indeks cen konsumpcyjnych. To odzwierciedlenie zmiany cen dla 200 podstawowych towarów z "koszyka konsumenta" w danym kraju. Powiązane z raportem o eksporcie stanowią główny wskaźnik inflacji.
  • Produkt Krajowy Brutto. Jeden z najważniejszych wskaźników gospodarczych, który odzwierciedla całkowity koszt dóbr i usług wytworzonych w kraju w ciągu roku. PKB to główny wskaźnik wzrostu gospodarczego.

DANE O ZATRUDNIENIU

Zatrudnienie jest również wskaźnikiem stanu gospodarki, a tym samym jego waluty, ponieważ ma bezpośredni wpływ na wydatki konsumentów. Co z kolei ma wpływ na siłę nabywczą waluty i inflację, która odgrywa rolę w określeniu stopy procentowej.

CENY SUROWCÓW

Ceny surowców również wpływają na kursy walut niektórych krajów. Na przykład, waluty Kanady i Rosji są bardzo wrażliwy na zmiany cen ropy naftowej: im wyższa ich cena, tym bardziej rośnie dolar kanadyjski i rubel, i vice versa. Z drugiej strony, gospodarka krajów importujących ropę, cierpi z powodu wysokich cen surowców, a tym samym, spada wartość waluty w kraju.

Ważne jest, aby zrozumieć, jaki surowiec (towar) ma największy wpływ na jaką walutę. Wszystkie surowce (towary) zachowuje się inaczej, ale wszystkie mogą na swój sposób wpłynąć na rynek Forex.

Teraz gdy rozumiesz już istotę podstawowych czynników, możesz otworzyć konto Forex. Jeśli będziesz uważnie obserwował stopy procentowe, dane dotyczące zatrudnienia i cen surowców, już teraz możesz zacząć zarabiać pieniądze na Forex!

Password must be 6 to 15 characters long,
and must contain at least 2 or 4 character types:
symbol, lowercase, uppercase or digits