Forex Sygnały

CZYM SĄ SYGNAŁY Z FOREX?

Sygnały z Forex to dostarczane ostrzeżenia z rynku o możliwości kupna lub sprzedaży par walutowych. Ostrzeżenia te są wysyłane do inwestorów, aby mogli oni zyskać na wahaniach cen.

Technika wysyłania sygnałów na Forex znacznie poprawiła się w ciągu ostatnich kilku lat. Pierwsze sygnały były wysyłane inwestorom głównie w postaci wiadomości SMS. Obecnie sygnały z Forex są wysyłane na różne sposoby. W celu osiągnięcia zysku na podstawie usługi wysyłanych sygnałów inwestor musi przeprowadzić własną analizę i uwzględniać pięć prostych kroków wymienionych poniżej.

  • Sprawdzić opinię i informację reklamową w internecie.
  • Sprawdzić wszystkie opisane wyniki handlowe.
  • Ocenić informację o ofercie: czy nie wygląda ona zbyt dobrze, czy jest aby prawdziwa?
  • Czy są oferowane analizy lub testowy okres próbny?
  • Sprawdzić gwarancję zwrotu pieniędzy.

SPRAWDZENIE OPINII

Niektóre opinie o skuteczności sygnałów wysyłanych z Forex to typowa praca opłaconych agentów, jednak wśród nich są również prawdziwe informacje. Sprawdź, czy na forach są aktualne opinie od ludzi, którzy rzeczywiście korzystają z usługi wysyłania sygnałów z Forex.

INFORMACJA REKLAMOWA

Jeśli reklama wskazuje na procent sukcesu wysyłanych sygnałów z Forex bliski 95%, to nie jest to zgodne z normami branżowymi. Jeśli reklama mówi o zarobkach w przedziale 65% - 70%, rzetelność tej informacji jest o wiele bardziej prawdopodobna. Przejrzyj dane na temat usług i zastanów się, czy reklama nie jest sprzeczna ze stanem faktycznym.

OKRES TESTOWY

Okres próbny pozwala inwestorowi przetestować wysyłane sygnały z Forex i dowiedzieć się, czy rezultaty odpowiadają danym o rzeczywistym stanie sprzedaży lub są zbytnio zawyżone. Niektóre serwisy proponują sygnały Forex w formie bezpłatnego okresu testowego, podczas gdy inne proponują zniżki na ten okres.

GWARANCJA ZWROTU PIENIĘDZY

Wszystkie usługi wysokiej jakości wysyłania sygnałów z Forex powinny zapewniać gwarancję zwrotu pieniędzy. Niniejsza gwarancja daje inwestorom pewność, że nie mają nic do stracenia, korzystając z tej usługi. Jeśli wynik ich nie usatysfakcjonuje, zwyczajnie dostaną swoje pieniądze z powrotem.

Password must be 6 to 15 characters long,
and must contain at least 2 or 4 character types:
symbol, lowercase, uppercase or digits