Forex

FX lub Forex opisuje się jako rynek walutowy, jest to rynek handlu najróżniejszą walutą światową. Jest to rynek międzybankowy utworzony w 1971, kiedy to międzynarodowy handel przeszedł ze stałego na zmienny kurs wymiany. Ogromna płynność Forex zrobiła z niego największy i najważniejszy rynek finansowy na świecie. Forex jest 100 razy większy od Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz trzy razy większy od europejskiego rynku papierów wartościowych i obligacji razem wziętych. Forex jest rynkiem pozagiełdowym (bez centralnej siedziby handlowej), oznacza to, że transakcje mogą być dokonywane pośrednictwem internetu lub telefonu, poprzez światową, zdecentralizowaną sieć banków, międzynarodowych korporacji, importerów, pośredników handlowych i handlarzy walutą.

Tutaj znajdziesz podstawowe czynniki, dzięki którym Forex odniósł tak wielki sukces:

  • Rynki forex działają 24 godziny na dobę.
  • Płynność: Dzienny obrót rynku FX – ponad 4 tryliony dolarów – powoduje natychmiastową realizację transakcji w przypadku większości walut.
  • Inwestorzy mogą zyskiwać na wzrostach i spadkach cen.
  • Korzyści z dźwigni finansowej, z niskim wymogiem marginesu wypłacalności.
  • Inwestorzy mogą kontrolować ryzyko poprzez takie działania jak zlecenia stop loss lub Take profit.
  • Przejrzystość: Rynek Forex jest w 100% przejrzysty – wystarczy zapewnić sobie odpowiedni dostęp do informacji.

 

Uczestnicy rynku

Głównymi uczestnikami rynku Forex są: banki centralne, banki komercyjne, instytucje finansowe, fundusze hedgingowe, firmy komercyjne i indywidualni inwestorzy. Głównymi powodami ich działalności na rynku Forex są:

  • Spekulacja – zyski z wahań par walutowych
  • Hedging – zabezpieczenie przed wahaniem par walutowych, poprzez obrót produktów i usług.

Dzięki rozwojowi technicznemu globalna sieć internet stała się doskonałym moderatorem handlowym, ponieważ jest ona w stanie dostarczyć inwestorom najświeższe informacje Forex, technologię oraz narzędzia.

Handel na Forex: Podstawowe zasady

Działalność na Forex polega na kupnie jednej waluty i konkurencyjnej sprzedaży innej. Zazwyczaj podstawowe waluty – Funt Brytyjski (GBP), Jen Japoński (JPY) i Frank Szwajcarski – są przedmiotem obrotu wobec Dolara Amerykańskiego (USD). Pary walutowe, niekorzystające z dolara amerykańskiego nazywane są parami krzyżowymi i nie są zbyt często używane.

Pary walutowe wyraża się poprzez walutę bazową notowaną jako pierwszą i walutę kwotowaną. (Na przykład w parze USD/JPY dolar jest walutą bazową wobec jena).

Obok nazwy pary walutowej podawane są ceny kupna i sprzedaży, w nasępującym formacie: EUR/USD: 1.2836 1.2839. Pierwsza liczba jest ceną sprzedaży, koszt sprzedaży euro wobec dolara. Druga liczba jest ceną kupna, kosztem zakupu Euro wobec dolara. Różnica między ceną kupna a sprzedaży nazywana jest pip (spread).

Pip jest najmniejszą jednostką miary dla każdej waluty. W przypadku większości walut jest to piąta cyfra lub czwarta po przecinku; dla dolarów, każdy pip jest wart jednej setnej centa. Ważnym wyjątkiem jest japoński jen, dla którego pip jest wart jeden cent.

Password must be 6 to 15 characters long,
and must contain at least 2 or 4 character types:
symbol, lowercase, uppercase or digits