Często zadawane pytania wraz z odpowiedziami

Jaka jest procedura wybierania środków z mojego konta transakcyjnego?

Jak mogę dokonać następnej wpłaty na moje konto transakcyjne?

Jaka jest opłata za dokonanie transakcji?

Co to jest system ECN i jaka jest różnica pomiędzy ECN i stałą marżą?

Jak długo zalecane jest by utrzymywać wymianę handlową?

Jak mogę czerpać zysk z różnic między walutami?

Czy będę w stanie zamknąć wymianę ręcznie nawet jeśli nie osiągnie oczekiwanego zysku?

Czy możliwym jest zamknąć połowę handlu i zostawić połowę otwartą?

Co oznacza określenie „lock in profits” i jak będę w stanie zablokować moje zyski w istniejących wymianach handlowych?

Czym jest future trade i jak mogę ustalić jego czas ważności?

Jakie korzyści w zakresie hedgingu będziecie mogli zaoferować jako importer?

Password must be 6 to 15 characters long,
and must contain at least 2 or 4 character types:
symbol, lowercase, uppercase or digits