Wszystkie czasy są podane według czasu platformy MT4 Platformy (GMT+2)
Instrumentluty 15, 2016luty 16, 2016
CL01:01 - 19:59 (wczesne zamknięcie)Zwyczajnie
NGAS01:01 - 19:59 (wczesne zamknięcie)Zwyczajnie
XAUUSD01:01 - 19:59 (wczesne zamknięcie)Zwyczajnie
XAGUSD01:01 - 19:59 (wczesne zamknięcie)Zwyczajnie
CORNZamknięteZwyczajnie
WHEATZamknięteZwyczajnie
SP01:01 - 19:59 (wczesne zamknięcie)Zwyczajnie
NSDQ01:01 - 19:59 (wczesne zamknięcie)Zwyczajnie
DOW01:01 - 19:59 (wczesne zamknięcie)Zwyczajnie
MCAP01:01 - 19:59 (wczesne zamknięcie)Zwyczajnie
RUSS03:01 - 19:59Zwyczajnie
USNDX03:01 - 19:59Zwyczajnie
VIXZamknięteZwyczajnie
TSXZamknięteZwyczajnie
NK01:01 - 19:59 (wczesne zamknięcie)Zwyczajnie
TVIXZamknięteZwyczajnie
COCOAZamknięteZwyczajnie
COFFEZamknięteZwyczajnie
COPP01:01 - 19:59 (wczesne zamknięcie)Zwyczajnie
COTT2ZamknięteZwyczajnie
FCATTZamknięte(Późne zamknięcie)17:06 - 23:59
HOIL01:01 - 19:59 (wczesne zamknięcie)Zwyczajnie
LHOGSZamknięte(Późne zamknięcie)17:01 - 23:59
LCATTZamknięte(Późne zamknięcie)17:06 - 23:59
ORANGZamknięteZwyczajnie
PALLAD01:01 - 19:59 (wczesne zamknięcie)Zwyczajnie
PLAT01:01 - 19:59 (wczesne zamknięcie)Zwyczajnie
RBOB01:01 - 19:59 (wczesne zamknięcie)Zwyczajnie
RICEZamknięteZwyczajnie
SBEANZamknięteZwyczajnie
SUG11ZamknięteZwyczajnie
Equities USZamknięteZwyczajnie
Password must be 6 to 15 characters long,
and must contain at least 2 or 4 character types:
symbol, lowercase, uppercase or digits