MetaTrader 4

Когато плуватe с акули, от съществено значение е да сте правилно екипирани. Ние в Trade24 предоставяме на Ваше разположение платформата за търговия, която самите „акули“ използват!

MetaTrader 4 е търговската платформа, считана за най-лесна за използване и най-усъвършенствана в света, с акцент върху напредналия технически анализ. Платформата позволява извършване на анализ на пазарните процеси и колебания и позволява на потребителя да избере инструментите, които да бъдат включени в различните графики, служещи за изготвяне на подходяща търговска стратегия.

В днешно време стотици хиляди потребители, търгуващи по целия свят, печелят благодарение на напредналите търговски технологии и стратегии, както и на системите за автоматична търговия.

Предимствата на търговската платформа MT4:

  • Търговска поддръжка на английски и голямо разнообразие от други езици
  • Пълен контрол върху текущи сделки от главния екран на софтуера, без да се налага преминаване между различни екрани
  • Едновременен преглед на множество графики, с възможност за персонализиране на размера, цвета и времевата рамка 
  • Автоматично запазване и зареждане на лични шаблони 
  • Възможност за наслагване на една графика на колебанията върху друга
  • Маркиране на търговски дейности върху графиката и автоматично прехвърляне на анализи на технически данни, които са били осъществени между различни времеви рамки
  • Плаващ стоп“, вграден в софтуера

Лицензно споразумение за крайния потребител на търговския терминал

Ръководство за деинсталиране

Password must be 6 to 15 characters long,
and must contain at least 2 or 4 character types:
symbol, lowercase, uppercase or digits